Rozpoczęcie roku szkolnego

04.09.2023

Zebrania z rodzicami

 06.09.2023

 03.01.2024

 22.05.2024

Konsultacje z rodzicami

 04.10.2023

 08.11.2023

 06.03.2024

 17.04.2024

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

 02.11.2023,

 03.11.2023,

 02.05.2024,

 14.05.2024,

 15.05.2024,

 16.05.2024,

 31.05.2024,

 17.06.2024

Wystawienie zagrożeń śródroczną oceną niedostateczną w dzienniku elektronicznym

 

Próbne egzaminy klasa ósmych

 Listopad 2023

 

Jasełka

Wigilie klasowe

 21.12.2023 

 22.12.2023

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31.12.2023

Wystawianie proponowanych ocen z przedmiotów i ocen z zachowania na koniec I półrocza

 

Wystawianie ocen z przedmiotów i ocen z zachowania na koniec I półrocza

 

   

Zakończenie I półrocza

 

   

Ferie zimowe

29.01 – 11.02.2024

 Początek II półrocza

 
   

Wiosenna przerwa świąteczna

28.03 – 02.04.2024

   

Dzień Rodziny – impreza środowiskowa

 08.06.2024

Wystawienie zagrożeń oceną niedostateczną

 

   

Egzamin ósmoklasisty

 14 - 16.05.2024

Wystawienie proponowanych ocen z przedmiotów i ocen z zachowania

 

   

Wystawienie ocen z przedmiotów i z zachowania

 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

 21.06.2024