erasmus-logo

 logosbeneficaireserasmusleftfunded

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dnia 27 grudnia 2018 r. w Szkole Podstawowej w Konopiskach zakończyliśmy realizację dwuletniego projektu “Take a chance” w ramach programu Erasmus +. Szkołami partnerskimi były placówki z Portugalii i Grecji. Przedsięwzięcie realizowane było dzięki dofinansowaniu uzyskanemu z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Erasmus + akcja KA2. Na ten cel wszystkie szkoły otrzymały 97 005 euro.

Na potrzeby realizacji projektu zakupiono: rzutnik, aparat fotograficzny, głośnik, laminator, sztalugi, artykuły biurowe, gadżety promujące i upowszechniające działania - banery, notesy, kalendarze, długopisy, torebki, worki, ulotki, plakaty, pendrivy. Sześcioro nauczycieli uczęszczało na kurs języka angielskiego.

W dniu 20.12.2018.r w Szkole Podstawowej w Konopiskach została zorganizowana konferencja upowszechniająca rezultaty kończącego się projektu: "Take a chance".
W wydarzeniu wzięli udział zaproszeni goście - nauczyciele i uczniowie - z ościennych szkół. Zaprezentowaliśmy podczas spotkania projekcję multimedialną dokumentującą najważniejsze wydarzenia projektowe oraz przedstawiliśmy rezultaty naszego przedsięwzięcia.
Goście otrzymali gadżety z informacjami, gdzie szukać naszych wypracowanych materiałów. W trakcie konferencji pani dyrektor - mgr Ilona Ujma - wręczyła 9 nauczycielom i 19 uczniom certyfikaty Europass Mobilność. Jest to dokument potwierdzający okres nauki lub szkolenia, który odbywa się w innym kraju europejskim w ramach zorganizowanego wyjazdu. Pani Dyrektor była również odbiorcą tego dokumentu.

W dniach 23-25.11.2018 roku odbyło się czwarte-ostatnie spotkanie koordynatorów projektu
"Take a chance". Podczas wizyty omówiono zrealizowane zadania, sposoby ich ewaluacji oraz rozpowszechniania. Podsumowano dwuletnią współpracę. Oceniona została jakość wykonanej pracy - blog, Twinspace.
Projekt stał się okazją do wymiany doświadczeń i porównania warsztatu pracy zarówno na płaszczyźnie dydaktycznej, merytorycznej jak i kulturowej.
Baza wypracowanych materiałów będzie doskonałym źródłem, z którego korzystać będą mogli zarówno uczniowie i nauczyciele.

Nasza szkoła kładzie duży nacisk na szerzenie treści doradztwa zawodowego, które pozwolą we właściwy i świadomy sposób dokonać wyboru drogi zawodowej. W bieżącym roku szkolnym przedstawione zostały uczniom zmiany w zakresie systemu szkolnictwa po szkole podstawowej wynikających z reformy oświaty. Uczniowie podczas zajęć stacjonarnych w szkole doskonalą umiejętności autoprezentacji, wykonują badania związane z predyspozycjami zawodowymi. Mocnymi i słabymi stronami ucznia W trakcie zajęć badamy temperament, skalę zainteresowań, diagnozujemy ograniczenia uczniów wynikające ze stanu zdrowia i przeciwwskazań zdrowotnych. Uczniowie uczą się jak pisać list motywacyj i CV. Dzięki naszym samodzielnym inicjatywom odwiedziliśmy Centrum Kształcenia Praktycznego na ul. Łukasińskiego i Przechodniej. Uczniowie od strony praktycznej poznali branże : samochodową, mechaniczną, budowlaną, elektryczną i elektromechaniczną. W ramach praktyk pod nadzorem specjalistów, uczniowie praktycznie wykonywali zadania w określonych branżach zawodowych. Podczas Saloniku edukacyjnego w Częstochowie organizowanego przez Centrum Informacji Zawodowej we współpracy z Kuratorium Oświaty, uczniowie mogli wykonać sobie badania predyspozycji zawodowych pod kierunkiem doradców zawodowych. Uczniowie mieli okazję zobaczyć większość szkół technicznych i zawodowych. Gościliśmy w Zespole Szkół Gastronomicznych, Technicznych Zakładach Naukowych, Zespole Szkół im. S. Żeromskiego, Zespole Szkół Budowlanych ul. Jana Pawła. Uczniowie mieli możliwość poznać zawody hotelarza, kucharza, mechanika, fryzjera, projektanta mody, mechanika, elektryka, elektromechanika, awionika, cukiernika, architekta.
Uczestniczyliśmy w pokazie zawodów w Hotelu Złote Arkady, braliśmy udział w prezentacji zawodów przedstawiciela handlowego w Salonie Forda i BMW. Uczestniczyliśmy w programie ,,Miastoprojekt "- zapoznaliśmy tam naszych uczniów z zawodem projektanta przestrzeni miejskiej.
Ponadto odwiedziliśmy licea ogólnokształcące: LO im. H. Sienkiewicza, LO. im. J. Dąbrowskiego, LO im. M. Kopernika, LO im. J. Słowackiego, LO im. A. Mickiewicza, LO im. Biegańskiego, TEB Edukacja.

Szkolne Koło Wolontariatu "Parasol'' podjęło szereg akcji o charakterze lokalnym, powiatowym oraz ogólnopolskim. Wolontariusze uczestniczą we wszystkich większych uroczystościach, zabawach, gdzie troszczą się o organizację zabawy oraz dodatkowe atrakcje dla najmłodszych. Uczestniczyliśmy w Ogólnopolskiej Akcji "Żonkilowe Pola Nadziei'', przez cały czas współpracujemy z organizatorem akcji, Częstochowskim Hospicjum. Wspólnie z uczniami braliśmy udział w warsztatach prowadzonych przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Konopiskach, wolontariusze poznawali tajniki lokalnych tradycji, przepisów kulinarnych, zwyczajów i tradycji. W ramach kontynuacji akcji "Zauważeni'', doskonaliliśmy umiejętności wzajemnej międzypokoleniowej komunikacji. Braliśmy udział z młodzieżą we wspólnym szydełkowaniu oraz edukacji medialnej czyli "Jak Seniorzy mogą korzystać z portali społecznościowych''.