FE POWER poziom pl 1 rgb

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza  w Konopiskach została beneficjentem programu „POWER Edukacja Szkolna

Szkoła realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich, zatytułowany:

„Wiedza i rozwój drogą do lepszej przyszłości"

Projekt obejmuje szkolenia dla kadry pedagogicznej w obszarach:

  • Wdrażania innowacji pedagogicznych z wykorzystaniem nowych technologii oraz metody CLIL
  • Realizacja małych projektów eTwinning
  • Doskonalenie znajomości języka angielskiego przez nauczycieli
  • Podniesienie poziomu kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów matematyczno matematyczno-przyrodniczych oraz języków obcych
  • Rozwój kompetencji społecznych, organizacyjnych, interkulturowych

Dofinansowanie projektu z UE: 202 027,36 PLN

Termin realizacji projektu: 01.10.2020 – 30.09.2022

Nr umowy: POWERSE-2020-1-PL01-KA101-079870

Lekcje geografi w klasach 5, 7 i 8.