Plany zajęć

Plany zajęć

harmonogram

 

 

Szczegółowe plany zajęć w naszym zespole

ZAJĘCIA DODATKOWE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Koło przyrodnicze
Warsztaty malarskie
Zajęcia przygotowujące do egzaminu kl. III z języka angielskiego
Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego dla SP
Zajęcia przygotowujące do egzaminu kl. III z języka angielskiego
Zajęcia dla klas III i IV SP

Czytaj więcej: ZAJĘCIA DODATKOWE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

ZEBRANIA Z RODZICAMI

ZEBR

Zebrania odbywać się będą od godziny 1700 w dniach:

13.09.2016r.

13.12.2016r.

07.02.2017r.

14.03.2017r. zebranie z rodzicami ucznów kl. 3 gim.

23.05.2017r.

Zapraszamy!!!!

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

Rozpoczęcie roku szkolnego. Rada Pedagogiczna

01.09.2016

Zebranie z rodzicami

13.09.2016

Konsultacje z rodzicami

11.10.2016

Dzień Nauczyciela - wolne od zajęć dydaktycznych w SP i GIM

14.10.2016

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych w SP i GIM

31.10.2016

Próbny egzamin gimnazjalny klas III

Listopad/grudzień 2016

Konsultacje z rodzicami

08.11.2016

Dzień Patrona Szkoły – impreza środowiskowa

17.11.2016

Zebranie z rodzicami (informacja o zagrożeniu śródroczną oceną niedostateczną)

13.12.2016

Jasełka – impreza środowiskowa

21.12.2016

Jasełka, wigilie klasowe

22.12.2016

Zimowa przerwa świąteczna

23.12 – 30.12.2016

Wystawianie ocen z przedmiotów i ocen z zachowania – koniec I półrocza

13.01.2017

Ferie zimowe

16.01-29.01.2017

Zebrania z rodzicami

07.02.2017

Prezentacja projektów gimnazjalnych

08.02.2017

Zebrania z rodzicami klas III GIM. Konsultacje z rodzicami

14.03.2017

Wiosenna przerwa świąteczna

13- 18.04.2017

Konsultacje z rodzicami

11.04.2017

Egzamin gimnazjalny klas III

19,20,21.04.2017

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych w SP i GIM

19,20,21.04.2017

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych w SP i GIM

02.05.2017

Wystawienie zagrożeń oceną niedostateczną

19.05.2017

Zebranie z rodzicami (informacja o przewidywanych rocznych ocenach)

23.05.2017

Dzień Rodziny – impreza środowiskowa

04.06.2017

Wystawienie ocen z przedmiotów i z zachowania

14.06.2017

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych w SP i GIM

16.06.2017

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

23.06.2017

OPŁATY ZA OBIADY

emotikon-3Opłaty za obiady będzie można dokonywać w następujący sposób:

- na konto nr:

39827300062000001524480001

Cena jednego obiadu wynosi 3,20 zł.

NUMERY KONT

osobistePoniżej znajdują się numery kont na które można dokonywać wpłat na:

RADĘ RODZICÓW GIMNAZJUM

14 8273 0006 2001 0013 1368 0001

RADĘ RODZICÓW SZKOŁA PODSTAWOWA

18 8273 0006 2001 0000 1283 0001

OBIADY

39827300062000001524480001