Plany zajęć

PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ w ZESPOLE SZKÓŁ im. H. SIENKIEWICZA

p

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

7   - 9

Zabawy według indywidualnych preferencji i zainteresowań.

Zajęcia relaksacyjne

o charakterze wyciszającym.

Zabawy według indywidualnych preferencji i zainteresowań.

Zajęcia rozwijające koncentracje.

Zajęcia relaksacyjne

o charakterze wyciszającym.

9 - 11

Zajęcia opiekuńcze.

Zajęcia opiekuńcze.

Zajęcia opiekuńcze.

Zajęcia opiekuńcze.

Zajęcia opiekuńcze.

11 - 12

Pomoc w odrabianiu zadań domowych.

Pomoc w odrabianiu zadań domowych.

Pomoc w odrabianiu zadań domowych.

Pomoc w odrabianiu zadań domowych.

Pomoc w odrabianiu zadań domowych.

12 - 13

Pomoc w odrabianiu zadań domowych.

Zabawy ćwiczące sprawność manualną.

Pomoc w odrabianiu zadań domowych.

Ćwiczenia i zabawy rozwijające mowę

i myślenie , orientację zmysłową , przestrzenną

i kierunkową.

Pomoc w odrabianiu zadań domowych.

Czytanie literatury dziecięcej.

Pomoc w odrabianiu zadań domowych.

Ćwiczenia i zabawy rozwijające mowę

i myślenie , orientację zmysłową , przestrzenną

i kierunkową.

Pomoc w odrabianiu zadań domowych.

Zajęcia rozwijając koncentracje.

13 – 14

Zajęcia plastyczne.

Ćwiczenia i zabawy rozwijające mowę

i myślenie , orientację zmysłową, przestrzenną

i kierunkową.

Zajęcia techniczne (kulinarne, techniczne).

Zabawy ćwiczące sprawność manualną.

Zajęcia rytmiczne i plastyczne.

Zajęcia sportowo – rekreacyjne.

Zajęcia plastyczne (origami).

Mówię poprawnie – ćwiczenia dykcji oraz wyrazistej

i poprawnej polszczyzny.

14 – 15

Zajęcia wyrównawcze

z języka polskiego.

Teatrzyk kukiełkowy.

Zajęcia sportowo – rekreacyjne.

Zajęcia rytmiczne i plastyczne.

Zajęcia plastyczne, techniczne.

Zajęcia kulinarne.

15 - 16

Zajęcia relaksacyjne

o charakterze wyciszającym.

Zabawy ze śpiewem.

Programy i filmy edukacyjne.

Ortografia na wesoło – utrwalanie zasad ortografii.

Zabawy ze śpiewem.

Programy i filmy edukacyjne.

Zabawy według indywidualnych preferencji i zainteresowań.