Szkoło, szkoło ukochana naszych dumnych, młodych lat

Okna twe pootwierane dla nas na szeroki świat.

Cień Henryka Sienkiewicza towarzyszy w pracy nam,

Wiedzę, prawość, radość życia w każdy dzień rozdaje nam.

 

Ref. To właśnie tu jest dla nas drugi dom,

W nim nam upływa najpiękniejszy czas.

Niech piosnka ta prowadzi nas przez  świat,

Radosny śpiew niech płynie z naszych ust.

 

Tu gdzie kiedyś wróg bezwzględny naszą mowę słał na śmierć,

Dziś rozbrzmiewa w naszych murach polskie słowo, polska pieśń.

Swoje serca, myśli, czyny oddajemy Polsko Ci,

Na przepięknej naszej ziemi wykuwamy lepsze dni.


Podkład muzyczny