Cele, zadania oraz obszary działania szkoły określa statut szkoły.

Organy szkoły:

  1. Dyrektor
  2. Rada Pedagogiczna
  3. Samorząd Uczniowski
  4. Rada Rodziców

Kompetencje organów szkoły określa statut szkoły.

 

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 25 maj 2022 07:21 Ilona Ujma