Działalność świetlicy

Świetlica

wietlica

Świetlica szkolna pełni opiekę nad uczniami

od poniedziałku do piątku

w godzinach 700 – 1600.

Wychowawcami świetlicy szkolnej są:

mgr Magdalena Kędziora, mgr Jolanta Bogatek, mgr Anna Banaśkiewicz, mgr Barbare Kozieł, mgr Anna Trzepizur oraz mgr Aneta Blukacz-Kościelniak

 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

I.Cele i założenia świetlicy szkolnej

Czytaj więcej: REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

CELE DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Cele ogólne:

  1. Zapewnienie opieki uczniom prze zajęciami lekcyjnymi i po ich zakończeniu.
  2. Stworzenie alternatywnych form spędzania wolnego czasu.
  3. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów.
  4. Kompensowanie zaniedbań środowiskowych.
  5. Integracja grupy rówieśniczej.

Czytaj więcej: CELE DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY SZKOLNEJ

PROGRAM DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Celem działalności świetlicy szkolnej, zgodnie z zapisem w STATUCIE SZKOŁY, jest zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po ich zakończeniu w bezpiecznym i miłym otoczeniu. Stwarza warunki do wypoczynku, relaksu, odrobienia prac domowych i spożycia posiłku.

Czytaj więcej: PROGRAM DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY SZKOLNEJ