Samorząd uczniowski

SAMORZĄD SZKOLNY - GIMNAZJUM

PRZEWODNICZĄCA : WIKTORIA BOREK
ZASTĘPCY : KAROLINA PYRZYNA, NATALIA KOSOWSKA

Uczniowie należący do samorządu:IMG 6490

ADA SZEWIŃSKA
ADRIAN POSMYK
AMANDA UTRATA
DELFINA KOZAK
JULIA KLECHA
KAMIL GOLIS
KASIA ADAMEK
NATALIA MAŁOLEPSZA
NATALIA MUSIAŁ
OLIWIA MACHCIŃSKA

OPIEKUNOWIE SAMORZĄDU:
mgr Izabela Stanisz
mgr Joanna Dali Maryoush
mgr Agnieszka Klecha