Projekty w których uczestniczymy

PROGRAM „EDUKACJA PRZEZ SZACHY W SZKOLE”

szachy1

Polski Związek Szachowy rozumiejąc pozytywny wpływ gry w szachy na edukacyjny rozwój dzieci zaproponował szkołom realizację projektu pt. „Edukacja przez szachy w szkole". Od listopada 2017 r nasza szkoła przystąpiła do realizacji tego programu. Program ten wprowadzony został w klasach I i przewidziany jest na dwa lata. Realizowany jest przez jedną godzinę tygodniowo dla każdej klasy.
Celem projektu jest zwiększenie umiejętności matematycznych polskich uczniów. Szczególnie w zakresie logiki, orientacji przestrzennej, myślenia analitycznego, rozwiązywania problemów oraz kształtowania ważnych cech osobowości; jak odpowiedzialność, koncentracja, intuicja. Wyniki badań międzynarodowych wskazują na wiele walorów wynikających z gry w szachy.

Królewska gra rozwija pamięć i ćwiczy wyobraźnię przestrzenną dziecka, poprawną koordynację ruchów, uczy określania odległości między przedmiotami, stron świata, kierunków lewo – prawo itd. Gra w szachy to żywa lekcja geometrii, która w sposób często przez ucznia niewidoczny, pomoże mu w matematyce, fizyce, nawet technice i geografii. Jeszcze ważniejszy jest wpływ szachów na psychikę dzieci. Gry strategiczne uczą nie poddawania się nawet w najtrudniejszej sytuacji, odpowiedzialności, ponoszenia konsekwencji własnych decyzji. Grając w szachy dziecko uczy się radzić sobie ze stresem i porażką. Rozwija opanowanie, koncentrację, determinację, cierpliwość, wytrwałość, odwagę. Młody człowiek nabiera szacunku do przeciwnika, gdyż żadnego przeciwnika nie można zlekceważyć. Gra w szachy przygotowuje do zdrowej rywalizacji i postępowania według zasad fair play. Wreszcie szachy są grą, rozrywką, świetną zabawą i mogą stać się pasją na całe życie. Zgodnie z założeniami Projektu zadaniem nauczyciela nie jest wytrenowanie zawodowych szachistów, ale wsparcie ogólnego rozwoju intelektualnego, społecznego i emocjonalnego dzieci oraz rozbudzenie w nich sympatii do królewskiej gry. Sytuacje edukacyjne prowadzonych zajęć mają więc charakter różnorakich działań, oprócz typowo szachowych są także zabawy - matematyczne, gry szachopodobne, działania plastyczne, ruchowe mające za zadanie rozwijanie myślenia logicznego. Zabawy te wprowadzają równocześnie do gry właściwej, zaznajamiają z terminologią szachową, uczą zasad zachowania się przy szachownicy. Po cyklu zajęć w pierwszym półroczu dzieci zapoznają się z historią gry w szachy, poznają legendy szachowe, zapoznają się z budową szachownicy, jej oznaczeniami. Będą potrafiły nazwać pola i określić ich współrzędne. Stopniowo poznają poszczególne bierki szachowe, będą potrafiły już je nazwać i wskazać zasady poruszania się figur i pionów, poprawnie ustawiać bierki na szachownicy. Zmierzą się z pierwszymi zadaniami szachowymi i elementami taktyki w grze właściwej (zbieranie grzybów na szachownicy, gra ośmioma pionami, przemiany pionowe). W trakcie zajęć dzieci nauczą się zdrowego współzawodnictwa, wdrożą się do przestrzegania podstawowych zasad gry, rozwijały umiejętności społeczne, które są niezbędne w poprawnych relacjach z innymi.

Attachments:
Download this file (SZACHY.pdf)SZACHY.pdf[ ]1133 kB