O szkole

Historia

HISTORIA SZKOLNICTWA ORAZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 Wieś filialna Konopiska, od średniowiecza ściśle związana z Jasną Górą, wchodziła w skład parafii częstochowskiej. O szerzenie oświaty w tejże parafii troszczyli się o. Paulini z Jasnej Góry. Prawdopodobnie dużo wcześniej przed utworzeniem szkoły w Konopiskach, we własnym zakresie uczyli miejscowe dzieci. Materiał do nauczania elementarnego, dostarczała drukarnia jasnogórska. Taka szkoła w Konopiskach powstała w 1804 roku w budynku postawionym rok wcześniej na placu przy plebani. Salę lekcyjną stanowiła jedna obszerna izba, a organista będący nauczycielem wykładał język polski, łacinę i język niemiecki.

Czytaj więcej: HISTORIA SZKOLNICTWA ORAZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

POCZĄTKI GIMNAZJUM

Wraz z początkiem 1993 roku, powołano Społeczny Komitet Rozbudowy Szkoły Podstawowej w Konopiskach, przy aprobacie Grona Pedagogicznego.

Przewodniczącym został Ryszard Kita.

Czytaj więcej: POCZĄTKI GIMNAZJUM

O szkole

Szkoła gwarantuje:

-wysoki poziom nauczania,

-wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,

Czytaj więcej: O szkole

Hymn Szkoły

 

Szkoło, szkoło ukochana naszych dumnych, młodych lat

Okna twe pootwierane dla nas na szeroki świat.

Cień Henryka Sienkiewicza towarzyszy w pracy nam,

Wiedzę, prawość, radość życia w każdy dzień rozdaje nam.

Czytaj więcej: Hymn Szkoły