WOJEWÓDZKIE KONKURSY PRZEDMIOTOWE

TERMINY WOJEWÓDZKICH KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH (etap szkolny) w roku szkolnym 2020/2021

DATA

PZREDMIOT

GODZINA

27.10.2020

Język polski

9.00 – 10.30

28.10.2020

Matematyka

9.00 – 11.00

28.10.2020

Biologia

9.00 – 10.30

29.10.2020

Język angielski

9.00 – 10.30

30.10.2020

Geografia

9.00 – 10.30

30.10.2018

Chemia

9.00 – 10.30

 

Załączniki zawierają szczegółowy regulamin konkursów, zakresy wiedzy i umiejętności oraz wykaz literatury na poszczególne Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe.