Erasmus+

erasmus-logo

 logosbeneficaireserasmusleftfunded

 

 

 

 

 

 

 „Take a Chance – Skorzystaj z szansy”

logo bt

 

blog1

twinspace

 

 

SPOTKANIA KULTUROWE O PORTUGALII.

Dnia 06.06.2017r uczniowie biorący udział w projekcie Erasmus+ przygotowali spotkanie dla wszystkich klas gimnazjum oraz nauczycieli. Odbyło się ono w hali sportowej w trakcie godziny wychowawczej.
Uczniowie zostali podzieleni na 3 grupy, trzy i dwuosobowe. Każda z nich miała za zadanie pokazać widzom życie w Portugalii. Wspomnieli o tradycjach i kulturze, przysmakach i społeczeństwie. Przedstawili wiele ciekawostek na temat kraju, o których większość osób nie miała pojęcia. Całą pracę wykonali w porozumieniu z uczniami z Portugalii, którzy również biorą udział w projekcie. Dzięki stronom internetowym wszyscy mogli łatwo nawiązać kontakt i dowiedzieć się dużo na temat historii kraju. Portugalscy koledzy okazali się bardzo pomocni. Każda grupa wykonała swoją prezentację multimedialną, która została wyświetlona i skomentowana w hali. Widzowie na pewno dowiedzieli się bardzo dużo na temat kraju, który niedługo odwiedzą uczniowie naszej szkoły

PODSUMOWANIE WARSZTATÓW DLA UCZNIÓW - POŚWIĘCONYCH TEMATYCE MOTYWACJI UCZNIA DO NAUKI.

Uczniowie Zespołu Szkół w Konopiskach – gimnazjum wzięli udział w warsztatach na temat motywacji do nauki. Grupa stanowiła skład mieszany od pierwszej do trzeciej klasy gimnazjalnej. Zajęcia miały charakter warsztatowy i odbyły się w dwóch cyklach. Pierwszy poświęcony był teoretycznym podstawom motywacji do pracy i nauki. Uczniowie zapoznali się z motywami działania człowieka w różnych sytuacjach życiowych. Przyswoili skomplikowane tajniki ludzkiej psychiki oraz motywacji ludzkich wyborów i działania. Uczniowie podawali przykłady motywacji zewnętrznej i wewnętrznej młodego człowieka. Tematem debaty uczniowskiej stały się wartości w życiu człowieka.
Prawidłowe wzorce i relacje rodzinne zdaniem uczniów to najlepsza zachęta i motywacja do nauki. Młodzież podczas warsztatów uczestniczyła w diagnozowaniu stylów uczenia się . Uczniowie mogli poznać typ swojego temperamentu, który znacząco wpływa na chęć do podejmowania wysiłku. Warsztaty pomogły określić uczniom jaki typ osobowości nauczyciela jest dla niego inspiracją do nauki. Wyniki pokazały, że sprawiedliwy ale wymagający nauczyciel, wykorzystujący warsztat pracy w postaci licznych pomocy dydaktycznych jest prawdziwą inspiracją dla większości uczniów. Okazuje się, że nawet w czasach, kiedy cierpimy na deficyt autorytetów, nauczyciel nadal może być wzorcem dla młodego człowieka. Dyskusja na temat autorytetu nauczyciela, pokazała jak ważnym przewodnikiem dla ucznia jest jego mentor. Uczniowie w swych pracach podkreślali, że głównym demotywatorem do nauki jest brak stabilizacji na polskim rynku pracy. Niepewność znalezienia dobrego zatrudnienia, zapewniającego w przyszłości godne życie, powoduje, że często młodzi ludzie nie widzą sensu do podejmowania wysiłku uczenia się. Uczniowie zauważyli ,że większy wysiłek w obszarze przyswajania wiedzy wkładają w przedmioty ścisłe i naukę języków obcych. Przedmioty techniczne z rozszerzoną matematyką, nowoczesne technologie , uzupełnione biegłą znajomością języka obcego otwierają możliwości człowieka na europejskim i światowym rynku pracy. Wsparcie ze strony nauczyciela, a także środowiska rodzinnego stanowią dla młodzieży główny napęd do angażowania się w działanie.

Czytaj więcej: PODSUMOWANIE WARSZTATÓW DLA UCZNIÓW - POŚWIĘCONYCH TEMATYCE MOTYWACJI UCZNIA DO NAUKI.

PODSUMOWANIE WARSZTATÓW DLA NAUCZYCIELI W ZESPOLE SZKÓŁ W KONOPISKACH POŚWIĘCONYCH TECHNIKOM RADZENIA SOBIE ZE STRESEM I WYPALENIEM ZAWODOWYM

12 czerwca 2017r w Zespole Szkół w Konopiskach odbyła się kolejna część szkolenia dla nauczycieli poświęcona zjawisku "wypalenia zawodowego".
W drugiej części szkolenia praktycznego nauczyciele pracowali w grupach. Wspominając część teoretyczną uczestnicy spotkania omawiali zjawiska powstawania stresu i wpływu napięcia nerwowego na zdrowie człowieka. Nauczyciele podczas zajęć pracowali nad usprawnieniem oddechu, który w sytuacjach stresogennych jest niezmiernie ważnym czynnikiem dla naszego samopoczucia. Uczestnicy spotkania poznawali tajniki właściwego oddychania i relaksacji na co dzień. Nauczyciele pracując metodami aktywnymi poznawali mocne i słabe strony swojej osobowości. Korzystali z technik wizualizacji i muzykoterapii. Umiejętność konstruktywnego eliminowania napięcia mięśniowego pozwalała nauczycielom poczuć się lepiej, a jednocześnie zachęcić grono pedagogów do systematycznej pracy nad swoim zdrowiem. Liczne stresy i napięcia związane z trudną i odpowiedzialną pracą, wymagają od nauczycieli znajomości zasad zapobiegania negatywnemu wpływowi emocji na zdrowie psychiczne i fizyczne kadry pedagogicznej. Wypracowane i zaprezentowane techniki, spotkały się z dużym zainteresowaniem wśród nauczycieli. Zajęcia proponowane w formie treningowej pozwoliły na jeszcze lepszą integrację zespołu.

Czytaj więcej: PODSUMOWANIE WARSZTATÓW DLA NAUCZYCIELI W ZESPOLE SZKÓŁ W KONOPISKACH POŚWIĘCONYCH TECHNIKOM...

PODSUMOWANIE WARSZTATÓW PRZEPROWADZONYCH DLA RADY PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W KONOPISKACH NA TEMAT "WYPALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELA"

logo bt

W ramach Projektu "ERAZMUS", 30 maja w Zespole Szkół w Konopiskach odbyło się szkolenie Rady Pedagogicznej pod kątem "Wypalenia Zawodowego". W szkoleniu wzięło udział 43 nauczycieli – specjalistów w różnych dziedzinach nauczania, na wszystkich poziomach edukacyjnych. Spotkanie poprowadziła pedagog szkolny mgr Iwona Nadzieja. Szkolenie zostało podzielone na dwie części. Pierwsza teoretyczno-informacyjna, przybliżyła skalę problemu wypalenia zawodowego wśród polskich nauczycieli. Nauczyciele zostali zapoznani z mechanizmami powstawania syndromu wypalenia. Stres w pracy nauczyciela jest zjawiskiem towarzyszącym każdego dnia. Rosnące wymagania, ogromna odpowiedzialność, problemy związane z reformą oświaty, powodują, że nauczyciele narażeni są na liczne stresy.

Czytaj więcej: PODSUMOWANIE WARSZTATÓW PRZEPROWADZONYCH DLA RADY PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W KONOPISKACH NA...

„TAKE A CHANCE” MARZEC 22/03/2017 – 28/03/2017 - GRECJA

logo bt

Kolejne spotkanie w ramach projektu Erasmus „Take a chance" odbyło się w Grecji. Uczestniczyli w nim nauczyciele z trzech placówek biorących udział w przedsięwzięciu. Pięcioosobowy team Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza, na czele z panią dyrektor Iloną Ujmą, wraz z portugalskim zespołem wziął udział w spotkaniach zorganizowanych przez gospodarzy.
Grupa greckich nauczycieli oraz metodyków przygotowała szereg wykładów, prelekcji oraz warsztatów, które przebiegały pod hasłem: „Wypalenie zawodowe nauczycieli, a motywacja uczniów". Ważny aspekt szkoleń dotyczył pracy nauczyciela i zwracał uwagę na to, jak trudna jest to profesja oraz uświadamiał, że właśnie ta grupa zawodowa wymaga szczególnego wsparcia, ponieważ to ona ukierunkowuje młodych ludzi, pomaga zdobywać wiedzę i kształtować światopogląd kolejnych pokoleń.

Czytaj więcej: „TAKE A CHANCE” MARZEC 22/03/2017 – 28/03/2017 - GRECJA