Dokumenty szkolne

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2018/2019 – SZKOŁA PODSTAWOWA

Wykaz podręczników na rok szkolny 2018/2019 – Szkoła Podstawowa

Klasy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 otrzymają darmowe podręczniki w szkole we wrześniu. W darmowym pakiecie nie ma tylko religii.

Poniżej znajdują się wykazy podręczników do klas 1-3 oraz 4-8