Aktualności Szkoły Podstawowej w Konopiskach

PROCEDURA ORGANIZACJI PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. H. SIENKIEWICZA W KONOPISKACH

Procedura organizacji pracy Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Konopiskach od 1 września 2020 r. i postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów prawnych w czasie zagrożenia epidemicznego.