Aktualności Szkoły Podstawowej w Konopiskach

UWAGA!!!

U W A G A

W związku z decyzją Prezesa Rady Ministrów
od 16.03.2020r. do 25.03.2020r.
szkoła będzie zamknięta.
W dniach 12-13.03.2020r. będą zorganizowane zajęcia opiekuńcze dla uczniów, dla których rodzice nie zdążą zorganizować opieki.