Aktualności Szkoły Podstawowej w Konopiskach

GMINNY TURNIEJ SZACHOWY

Szachy są grą dostępną dla dzieci z każdej grupy społecznej, mogą przyczyniać się do osiągnięcia spójności społecznej i realizacji celów politycznych takich jak integracja społeczna, zwalczanie dyskryminacji, zmniejszenie wskaźnika przestępczości czy nawet walka z różnymi rodzajami uzależnień (...), bez względu na wiek dziecka szachy mogą poprawić jego koncentrację, zwiększyć cierpliwość i wytrwałość, a także rozwinąć zmysł twórczy, intuicję, pamięć oraz umiejętności analitycznego myślenia i podejmowania decyzji; mając na uwadze, że gra w szachy uczy też determinacji, motywacji i sportowego zachowania, Gmina Konopiska przystąpiła doOgólnopolskiego projektu pt. ,, Edukacja przez szachy w szkole". Jego finałembył Gminny Turniej Szachowy, który odbył się 31 maja 2019 roku wSzkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Konopiskach. W turnieju wzięły udział dzieci z klas I i II szkół podstawowych z terenu całej gminy.


Dyplomy i nagrody otrzymali w kl. I
I miejsce Cierpiał Milena SP Konopiska
II miejsce Walentek Oliwia SP Jamki- Korzonek
III miejsce Rogacz Karol ZSP Łaziec
W klasie II
I miejsce Cieślik Konrad ZSP Hutki
II miejsce Szady Martin ZSP Rększowice
III miejsce Ogonek Patryk ZSP Hutki
Drużynowo
I miejsce ZSP im. M. Kopernika w Hutkach
II miejsce SP im. H. Sienkiewicza w Konopiskach
III miejsce ZSP im. M. Konopnickiej w Jamkach - Korzonku

Agnieszka Jakubowska