Aktualności Szkoły Podstawowej w Konopiskach

SZANOWNI RODZICE, DRODZY UCZNIOWIE!

My, nauczyciele szkół podstawowych, wygasających gimnazjów oraz placówek przedszkolnych Gminy Konopiska, pragniemy serdecznie podziękować Rodzicom, Uczniom, Opiekunom oraz całej społeczności lokalnej za okazane nam zrozumienie i wsparcie.
Głęboko wierzymy, że walczymy w słusznej sprawie, i że protest ogólnopolski, do którego się przyłączyliśmy, przyczyni się do poprawy sytuacji w Oświacie.

Protestujący pracownicy Oświaty