Aktualności Zespołu Szkół w Konopiskach

OSOBLIWOŚCI ŚWIATA FIZYKI

25 września uczniowie klas siódmych szkoły podstawowej oraz drugich i trzecich gimnazjum wzięli udział w XXXIII „Osobliwościach Świata Fizyki". Pokazy odbyły się
w Instytucie Fizyki im. Augusta Chełkowskiego na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego. W ramach wyjazdu uczestniczyliśmy w trzech bardzo ciekawych pokazach.
Podczas pierwszego z nich – „Ciepło, zimno, gorąco, mróz"- obejrzeliśmy doświadczenia z użyciem ciekłego azotu i suchego lodu. Dowiedzieliśmy się również,
jak wysoka temperatura wpływa między innymi na różnego rodzaju metale.
Kolejny pokaz poruszał temat „Elektromagnetyzmu wokół nas". Poznaliśmy budowę elektromagnesu oraz jego zastosowania. Dowiedzieliśmy się również,
jak oddziałują ze sobą przewodniki podłączone pod prąd elektryczny.


Ostatni z wykładów dotyczył „Fizyki na wakacjach". Pozwolił poznać odpowiedzi
na pytania: „Jak chronić się przed utratą ciepła?" oraz „W jaki sposób możemy naładować telefon, nie mając dostępu do prądu elektrycznego?". Wszystkich zainteresowały również doświadczenia z użyciem kamery termowizyjnej.
Wykładowcy z ogromnym zaangażowaniem opowiadali o przeprowadzanych doświadczeniach. Dzięki uczestnictwu w „Osobliwościach Świata Fizyki" poznaliśmy wiele nowych i ciekawych zagadnień. Dziękujemy Pani Joannie Dali Maryoush
za zorganizowanie wyjazdu.

Natalia Celt