Aktualności Szkoły Podstawowej w Konopiskach

Aktualności

Najświeższe wydarzenia w szkole

INFORMACJA

1111

W dniu 28 kwietnia 2020 r. zawarto umowę pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa a Gminą Konopiska na realizację projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego".
Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 59 980,00 PLN i stanowi 100% kwoty wydatków kwalifikowanych Projektu.
Celem projektu jest zakup laptopów dla uczniów i nauczycieli umożliwiających zdalną naukę.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu", działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach").

ŻYCZENIA

dzien dziecka

PIERWSZY CZERWCA- DZIEŃ DZIECKA

Międzynarodowy Dzień Dziecka - jest to dzień ustanowiony w 1954r. przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych i powołany dla ideałów, które dotyczyły poszanowania praw dziecka. Prawa te zostały zawarte w Karcie Narodów Zjednoczonych. W Polsce ten dzień przypada na pierwszego czerwca. Poniżej zamieszczamy Prawa Dziecka, materiały przygotowane przez UNICEF, przypomnijmy sobie w tak ważnym dniu jakie prawa mają dzieci na całym świecie.
Z okazji Dnia Dziecka składamy wszystkim dzieciom najlepsze życzenia: zdrowia, uśmiechu i szczęśliwych chwil w gronie przyjaciół.

Życzy Szkolne Koło Wolontariatu „Parasol":
opiekunowie Iwona Nadzieja i Magdalena Kędziora

Attachments:
Download this file (konwencja_dla_dzieci.pdf)konwencja_dla_dzieci.pdf[ ]1872 kB

WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO „JESTEM BEZPIECZNY W SIECI”

Zwycięzcami konkursu plastycznego „JESTEM BEZPIECZNY W SIECI" zostali:

kategoria klasy 1-3: LENA STRZELECKA - Szkoła Podstawowa w Nieradzie

kategoria klasy 4-6: OLIWIA BŁAWAT - Szkoła Postawowa nr 15 w Częstochowie

kategoria klasy 7-8: HANNA SIKORA - Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Łojkach

Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu pięknych prac oraz dziękujemy nauczycielom za pomoc, dzięki której uczniowie mogli przystąpić do konkursu.

Dyplomy i nagrody prześlemy pocztą na adres szkoły do 19-tego czerwca.

                                                                                                                       Organizatorzy

 

 

STYPENDIUM WÓJTA GMINY KONOPISKA DLA UZDOLNIONYCH UCZNIÓW POBIERAJĄCYCH NAUKĘ NA TERENIE GMINY KONOPISKA

Szczegółowe informacje

stypendium